CURS FORMATOR ACREDITAT DE ANC (cod COR 241205)

Business Presentation Conference

Locatie

The Space,
Str. Alecu Russo nr. 13-19, Ap. 3, Sector 2,
București,
Romania
(+40) 787 553 959

15 - 17 aprilie, 2016

Formator este un curs complet şi complex care urmăreşte tot procesul de instruire, de la identificarea nevoii de pregătire până la planificare, marketing, organizare şi evaluare a cursanţilor. La acest curs interactiv orice persoană va avea oportunitatea să reflecteze la noi metode şi abordări în training. Acest curs oferă participanţilor un mediu de laborator în care pot lucra la dezvoltarea personală. Cursul abordează învăţarea atât din perspective non-formale cât şi din perspective vocaţionale la nivel european.
Cui ne adresăm:
Cursul Formator se adresează persoanelor care doresc să-şi dezvolte abilităţile personale şi profesionale şi să devină formatori autorizaţi, astfel încât să poată să predea, într-un stil practic şi inovativ. Cursul este sursa de inspiraţie pentru viitorii formatori în utilizarea tehnicilor interactive de instruire şi a studiilor de caz.
De asemenea, la curs pot participa instructori, profesori sau traineri care vor să îşi îmbunătăţească abilităţile de formare precum şi orice altă persoană cu experienţă în domeniul livrării serviciilor de formare profesională care vrea să obţină acreditarea ANC.
Ce ne propunem:
La finalul cursului veţi putea să:

 • identificaţi formele de educaţie definite la nivel european
 • identificaţi diferenţele dintre educaţie, învăţare, training, coaching, tutoriat şi mentorat
 • realizaţi o analiză a nevoilor de trening şi stabiliţi obiective de învăţare
 • selectaţi conţinuturi pentru o sesiune de training
 • elaboraţi metodele unei sesiuni de training în funcţie de obiective
 • construiţi un program de training în funcţie de unităţi, sesiuni şi module
 • aplicaţi metode de învăţare şi susţineţi o prezentare eficientă
 • conduceţi un proces de învăţare aplicat
 • evaluaţi rezultatele învăţării şi să aplicaţi instrumente de evaluare

În final fiecare participant va avea oportunitatea de a planifica şi susţine o sesiune de training interactivă de 20 minute pentru colegii săi, după care va primi feed-back de la colegi, referitor la impactul acestei sesiuni. De asemenea va primi feed-back constructiv din partea trainerului. Această sesiune este foarte utilă pentru participant deoarece îi oferă o imagine a propriului stil de abordare a training-ului
Competenţe obţinute (conform standardului ocupaţional):
Pregătirea formării; realizarea activităţilor de formare; evaluarea participanţilor la formare; aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; marketing-ul formării; proiectarea programelor de formare; organizarea programelor şi a stagiilor de formare; elaborarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare.
Ce vă propunem:
Pentru a veni în sprijinul nevoilor dumneavoastră, vă oferim cursul Formator, care se derulează în perioada 15 – 17 aprilie 2016, la Bucureşti.
Cursul va fi susţinut de specialişti recunoscuţi în domeniul formării de formatori, cu vastă experienţă practică de training şi care au susţinut numeroase programe de formare de formatori. 
Formatorii noştri folosesc metoda de învăţare experienţială şi simularea (participanţii vor fi puşi în situaţii apropiate de cele din realitate).
Examenul de absolvire va consta într-o probă practică (realizarea unui plan de lecţie) şi o probă teoretică (test grilă). La examenul de absolvire va fi prezentă o Comisie de examinare formată din evaluatori ai ANC.
Beneficiile dumneavoastră:
În urma absolvirii acestui curs veţi primi certificat de formator recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. Certificatul vă recunoaşte competenţele necesare practicării meseriei de formator – cod COR 242401. Certificatul de absolvire va fi însoţit de un Supliment Descriptiv.
Cum vă înscrieţi:
Înscrierea se face la adresa de e-mail: cursuri@asociatia-crescendo.ro.
Documente necesare

 • Formular de înscriere
 • Copie diploma licenţă
 • Copie certificat naştere şi căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie carte identitate
 • Copie după un document care să ateste achitarea taxei de participare (ordin de plată)

Taxa de participare este de 500 lei/participant (ADD CRESCENDO desfăşoară activităţi scutite
de plata TVA). Taxa include: predare curs, suport de curs, materiale auxiliare, pauze de cafea, evaluare, certificare, emitere Certificat Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC). Plata se va efectua în contul RO68RNCB0081128391360001 deschis la BCR.
Accesul la program se va face conform principiului „primul venit – primul servit”, în limita locurilor disponibile. În funcţie de completarea unei serii (minimum 10 participanţi), ne rezervăm dreptul de a reprograma cursul.
Relaţii suplimentare:
Pentru informaţii suplimentare referitoare la curs şi modalităţile de înscriere vă rugăm să contactaţi: Orventina Leu, telefon: 0753.010.774 sau Carmen Macavei, telefon 0724.704.653 (de luni până vineri între orele 11.00 şi 16.00), e-mail: cursuri@asociatia-crescendo.ro.

Parteneri

Locatie

Newsletter

Sprijină ISP!

Vreau să direcționez cei 2% din impozitul pe venit sau vreau să fac donații către ISP

Fii voluntar!

ISP sprijnă voluntariatul şi încurajează implicarea unui număr cât mai mare de voluntari în proiectele derulate.

Ultimele Activitati ISP