CURS MANAGER DE PROIECT ACREDITAT DE ANC (cod COR 242101)

manager de proiect

Locatie

The Space,
Str. Alecu Russo nr. 13-19, Ap. 3, Sector 2,
București,
Romania
(+40) 787 553 959

8 - 10 aprilie, 2016

Cursul Manager de proiect are o abordare practică şi punctuală cu privire la activitatea de realizare şi gestionare a unui proiect. Cursul va trata modalităţile de redactare a unui proiect şi mai ales tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor. Se vor folosi ca studii de caz diverse proiecte care au obţinut finanţare şi ale căror rezultate au fost pe măsura aşteptărilor.
Cui ne adresăm:
Cursul se adresează atât persoanelor care gestionează proiecte, dar doresc să îşi actualizeze informaţiile şi să facă schimb de experienţă cu formatorul şi ceilalţi participanţi, cât şi celor care doresc să încerce această provocare în viitor.
Cursul este util şi pentru cei care fac parte dintr-o echipă de proiect (indiferent de poziţia ocupată şi de domeniul de activitate), prin participare aceştia înţelegând mai bine procesele şi instrumentele specifice managementului de proiect.
De asemenea, la curs poate participa orice altă persoană care doreşte să îşi dezvolte sau să îşi îmbunătăţească abilităţile de planificare, organizare, implementare, monitorizare a unei activităţi, în general.
Ce ne propunem:
La finalul cursului veţi putea:

 • identifica corect nevoia de dezvoltare a organizaţiei şi ideea de proiect care va conduce la rezolvarea nevoii identificate
 • structura un proiect (scop, obiective, activităţi)
 • identifica resursele necesare implementării proiectului;
 • aloca eficient resursele în funcţie de activităţi;
 • gestiona echipa de proiect (resursele umane ale proiectului);
 • monitoriza şi evalua proiectul în faza de implementare;
 • identifica şi gestiona riscurile în cadrul proiectului;
 • aplica metode specifice managementului de proiect;

Până la finalul cursului veţi parcurge întregul proces de management al unui proiect european, iar proiectul elaborat pe parcursul cursului va fi prezentat în cadrul sesiunii de evaluare în vederea certificării ANC.
Competenţe obţinute (conform standardului ocupaţional):
Stabilirea scopului proiectului; stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului; planificarea activităţilor proiectului; gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect; realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect; managementul riscurilor; managementul echipei de proiect; managementul comunicării în cadrul proiectului; managementul calităţii proiectului.
Ce vă propunem:
Pentru a veni în sprijinul nevoilor dumneavoastră, vă oferim cursul Manager de proiect, care se derulează în perioada 8 – 10 aprilie 2016, la Bucureşti.
Examenul de absolvire va consta într-o probă practică (realizarea unui plan de proiect) şi o probă teoretică (test grilă). 
Cursul va fi susţinut de formatori recunoscuţi în managementul de proiect, dar şi practicieni cu rezultate remarcabile in derularea proiectelor. Formatorii noştri folosesc metoda de învăţare experienţială şi simularea (participanţii vor fi puşi în situaţii apropiate de cele din realitate, putând identifică impactul deciziilor luate asupra dezvoltării proiectului, echipei, costurilor etc.).
Beneficiile dumneavoastră:
Absolvirea programului de formare vă permite să ocupaţi o poziţie de Manager de proiect în cadrul proiectelor cu finanţare europeana implementate de instituţii publice societăţi comerciale, organizaţii neguvernamentale sau să coordonaţi cu succes proiecte la nivelul instituţiei unde sunteţi angajat.
Certificatul eliberat la absolvire este recunoscut atât la nivel naţional (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) cât şi în statele membre ale Uniunii Europene. Certificatul de absolvire va fi însoţit de un Supliment Descriptiv.
Cum vă înscrieţi:
Înscrierea se face la adresa de email: cursuri@asociatia-crescendo.ro
Documente necesare

 • Formular de înscriere
 • Copie diplomă licenţă
 • Copie certificat naştere şi căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie carte identitate
 • Copie după un document care să ateste achitarea taxei de participare

Taxa de participare este de 500 lei/participant (ADD CRESCENDO desfăşoară activităţi scutite de plata TVA). Taxa include: predare curs, suport de curs, pauze de cafea, evaluare, certificate, emitere Certificat Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC). Plata se va efectua în contul RO68RNCB0081128391360001 deschis la BCR.
Accesul la program se va face conform principiului „primul venit – primul servit”. Înscrierile se vor face până la data de 31.03.2016, inclusiv. În cazul în care nu se întruneşte numărul minim de participanţi, cursul va fi reprogramat la o data ce va fi comunicată ulterior.
Relaţii suplimentare:
Pentru informaţii suplimentare referitoare la curs şi modalităţile de înscriere vă rugăm să contactaţi: Orventina Leu, telefon: 0753.010.774 sau Carmen Macavei, telefon 0724.704.653 (de luni până vineri între orele 11.00 şi 16.00), e-mail: cursuri@asociatia-crescendo.ro.

Parteneri

Locatie

Newsletter

Sprijină ISP!

Vreau să direcționez cei 2% din impozitul pe venit sau vreau să fac donații către ISP

Fii voluntar!

ISP sprijnă voluntariatul şi încurajează implicarea unui număr cât mai mare de voluntari în proiectele derulate.

Ultimele Activitati ISP