Misiune

În temeiul Legii nr. 179/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democratică, prin stăruința dlui profesor Valeriu Stoica, cu aprobarea președintelui PDL de atunci, dl Emil Boc, și cu sprijinul unui grup de intelectuali membri sau simpatizanți ai PDL ori doar susținători ardenți ai ideilor politice de centru-dreapta, a luat ființă, în anul 2008, Institutul de Studii Populare (ISP). Obiectivele sale și scopul său sunt cele din Legea care guvernează activitatea acestui gen de persoane juridice: Institutul de Studii Populare este think-tank-ul Partidului Democrat Liberal. Acest rol a fost consacrat și de Statutul PDL, adoptat într-o formă revizuită în anul 2012. Astfel, ISP desfășoară activități specifice, prin care s-a și dezvoltat instituțional.

Repere istorice

Încă de la înființare, ISP s-a bucurat de sprijinul nu doar simbolic al multor personalități politice și publice din România și din străinătate.
La început, ISP a asumat rolul de „laborator de idei și politici” al PDL. În primii ani de activitate, ISP a acționat mult în sensul coagulării tuturor forțelor și personalităților de centru-dreapta într-o mișcare de tip federativ, popular, care să se opună stângii fost comuniste, actualmente socialistă. Totodată, ISP a fost mereu prompt în a-și derula acțiunile în conformitate cu agenda politică a zilei. De câte ori viața noastră politică a fost dominată de teme majore precum: apropierea alegerilor locale, parlamentare sau prezidențiale; asumarea de către guvern a măsurilor de disciplinare fiscală; inițierea și susținerea marilor procese de reformă a statului în domenii de maximă importanță, precum educația, sănătatea, piața muncii, sistemul public de pensii și salarii, justiția etc.; inițiativa de revizuire a Constituției și altele asemenea, ISP a organizat imediat dezbateri publice pe aceste teme, invitând personalități marcante ale vieții noastre publice care au puncte de vedere relevante și influente pe aceste teme. De asemenea, ISP a asumat rolul de „laborator ideologic” al PDL, plecând de la convingerea că forța unui partid vine nu doar din organizarea sa, ci și din coerența crezului său ideologic.
ISP s-a construit deliberat pe sine pentru a deveni locul de întâlnire al ideologiilor și sensibilităților de centru-dreapta românești. Urmând modelul popular, încă de la începuturile sale, ISP a contribuit serios la armonizarea și coagularea celor care cred în valorile liberalismului, creștin-democrației sau conservatorismului. Modalitățile cele mai vizibile prin care ISP a fost o prezență în același timp efervescentă și coagulantă în privința ideologiilor de centru-dreapta au fost dezbaterile publice și publicațiile inițiate ori sprijinite de ISP, îndeosebi în parteneriat cu Editura Humanitas și cu revista 22. De altfel, dezbaterile publice au devenit repede o tradiție fericită a ISP, o tradiție la care ținem mult și pe care o vom continua. Aceste dezbateri publice s-au desfășurat în ultimii ani nu doar în București, ci și în mai toate marile orașe ale României și au reușit să adune, peste tot, un numeros public interesat, constituindu-se astfel în adevărate evenimente în viața comunităților respective.

Rol și activitate

Foarte repede după înființarea sa, răspunzând unei nevoi imediate a Partidului Democrat Liberal, ISP a devenit principalul furnizor de training pentru partid și pentru principalele sale organizații, îndeosebi Organizația de Femei a PDL și Organizația de Tineret a PDL. Cu sprijinul partenerilor și susținătorilor principali, ISP a organizat nenumărate școli, cursuri și sesiuni de training pe teme de imediat interes pentru viața și activitatea partidului, precum comunicare publică, campanie electorală, administrație locală etc. Convins că rolul pregătirii și perfecționării celor care aleg să facă din politica de centru-dreapta o activitate importantă în viața lor este esențial, ISP va continua în formele clasice ale școlilor politice, dar și în forme mai puțin folosite pînă acum, precum tipărirea de manuale sau utilizarea mediului online, activitatea sa de furnizor de training pentru PDL.
ISP a asumat, de asemenea, rolul de interfață a PDL în relația sa cu societatea civilă. Astfel, ISP a dezvoltat diverse parteneriate cu alte organizații non-guvernamentale, respectând neutralitatea politică a acestora. De asemenea, ISP a menținut un permanent contact cu intelectualii publici care doresc să participe, fie de pe poziții de susținere, fie critic, la dialogul pe teme importante pentru politica de centru-dreapta în România.
ISP acordă o atenție deosebită cultivării unui patriotism luminat, regăsirii demnității naționale românești în contextul identității europene a României, precum și întăririi legăturilor pe toate planurile cu societatea românească de peste Prut.
Nu în ultimul rând, ISP a menținut permanent legătura cu instituții similare din spațiul politic euro-atlantic. ISP a fost și va rămâne mereu un promotor al valorilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică și va milita cu toată puterea sa pentru consolidarea poziției României în aceste organizații și pentru creșterea influenței Occidentului în România.
Din 2008 încoace, Institutul de Studii Populare s-a dezvoltat pe aceste coordonate. În viitor, ISP va continua să activeze în același spirit, căutând să îmbogățească activitatea sa cu noi contribuții cum ar fi redactarea unor rapoarte de analiză, a unor „policy papers” și a unor studii pe diferite domenii relevante pentru agenda PDL.

Obiective:

 • Elaborarea şi susţinerea de programe doctrinare privind modernizarea României şi alte probleme prioritare ale societăţii contemporane;
 • Organizarea, coordonarea şi sprijinirea de programe educative menite să contribuie la promovarea şi aprofundarea valorilor, ideilor şi practicilor politice populare, a dialogului, transparenţei şi responsabilităţii, a egalităţii şanselor şi solidarităţii între cetăţeni;
 • Elaborarea şi coordonarea de programe de cercetare ştiinţifică menite să contribuie la realizarea scopului asumat de ISP;
 • Elaborarea, coordonarea şi evaluarea de programe de expertiză socio-economică şi consultanţă de specialitate;
 • Susţinerea comunicării şi a schimbului de informaţii şi opinii pe teme de interes comun cu asociaţii şi fundaţii de profil din ţară şi străinătate;
 • Organizarea de reuniuni ştiinţifice (seminarii, simpozioane, ateliere, conferinţe, dezbateri publice) dedicate unor subiecte care derivă din scopurile asumate de ISP;
 • Monitorizarea şi analiza profesională a informaţiei deschise (presa scrisă, audio şi TV, locală şi centrală);
 • Organizarea, coordonarea şi evaluarea de sondaje de opinie publică;
 • Editarea de publicaţii având drept scop popularizarea activităţilor ISP, comunicarea valorilor politice şi culturale;
 • Oferirea de burse tinerilor preocupaţi de studierea, promovarea şi susţinerea valorilor şi instituţiilor democraţiei;
 • Elaborarea de studii de analiză politică, propuneri de politici publice şi alte publicaţii similare, organizarea şi susţinerea de grupuri de lucru, seminarii, forumuri de dezbatere şi şcoli de training.