Parteneri

Institutul de Studii Populare are în derulare parteneriate cu câteva dintre cele mai prestigioase think-thank-uri politice din Europa şi Statele Unite. Formele de colaborare ale Institutului de Studii Populare cu partenerii săi sunt diverse: de la co-editarea de publicaţii şi documente de politici publice, co-organizarea de dezbateri şi de sesiuni de training pentru publicul-ţintă al instituţiei, până la schimburi de experienţă între experţi din România şi din ţările partenere.

Konrad Adenauer Stiftung